Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia (dodatkowe kryteria w ogłoszeniu)

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy z dniem 10.10.2016 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Program adresowany jest do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2-6  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

- bezrobotnych długotrwale (oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego   urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych ),

- bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

- bezrobotnch korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,

- bezrobotnych posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno

   dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

- bezrobotnych niepełnosprawnych.

Zaplanowana liczba dotacji - 12

Średnia kwota dotacji na działalność gospodarczą to 15.000,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zastrzega sobie możliwość wstrzymania naboru, w sytuacji złożenia wniosków na kwotę przekraczającą środki przewidziane na finansowanie w/w formy wsparcia.

Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej www.praca.swidnica.pl oraz w siedzibie Urzędu (pokój nr 20).

Program finansowany jest z Funduszu Pracy, w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków.

 

Metryka strony
Data publikacji : 28.11.2016
Data modyfikacji : 28.11.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Agnieszka Łukomska
Autor :
Liczba wejść: 1774