Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Ogłoszenie o II naborze wniosków KFS

OGŁOSZENIE O II NABORZE WNIOSKÓW KFS

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie środków KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2017r. 

 

Termin przyjmowania wniosków: od 29.05.2017 do 31.05.2017r.

Termin uruchomienia kształcenia: od sierpnia 2017r.

 

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

 

WAŻNE!

Zarządzeniem Starosty Świdnickiego z dnia 12.01.2017r., po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdnicy ustalono, że w 2017 roku w powiecie świdnickim kwota pochodząca ze środków KFS przeznaczona na kształcenie ustawiczne jednego uczestnika w danym roku, nie może być wyższa niż 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Limit KFS przypadający na 1 podmiot nie może przekroczyć 10-krotności przeciętnego wynagrodzenia w skali roku.  

 

Pracodawca planując kształcenie ustawiczne osoby, musi uwzględnić powyższe ograniczenia kwotowe ustalone Zarządzeniem Starosty Świdnickiego, jeżeli w bieżącym roku na kształcenie ustawiczne wskazanego we wniosku uczestnika otrzymał już wsparcie finansowe ze środków KFS lub ubiega się o ich otrzymanie np. w innym PUP.

 

Wyjaśnienie dotyczące wniosku oraz kreatorów części IV i V wniosku:

Aby wniosek był wypełniany bezproblemowo należy mieć włączoną obsługę MAKRA. Wniosek zawiera aktywną część IV oraz V. Po każdej z tych części znajduje się aktywne okienko “Dodaj kolejny blok – Część IV” (lub V)

Aby korzystać z aktywnego dodawania części IV i V wniosku, pliki “KREATOR IV WNIOSKU.DOC” oraz “ KREATOR V WNIOSKU.DOC”  muszą być zapisane w tej samej lokalizacji na komputerze, co plik tworzonego wniosku.

Chronionych plików zatytułowanych jako "kreator..." nie należy otwierać.

 

Uwaga!

Plik pt. "załącznik nr 1 – WNIOSEK KFS 2017 DO EDYCJI"​ jest dokumentem edytowalnym przeznaczonym dla programu typu LibreOffice.

 

Prosimy o zapoznanie się z plikiem o nazwie „WYKAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW”, który może uprościć Pracodawcy sposób wypełnienia wniosku.

Metryka strony
Data publikacji : 12.05.2017
Data modyfikacji : 15.05.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor :
Liczba wejść: 1178