Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków.

Informujemy, iż wobec wyczerpania 

środków finansowych wstrzymujemy

nabór wniosków w sprawie dokonywania 

z Funduszu Pracy refundacji kosztów

wyposażenia lub doposażenia stanowiska

pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Metryka strony
Data publikacji 01.06.2017
Data modyfikacji 01.06.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor: