Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Psycholog w dziale penitencjarnym - Areszt Śledczy - nabór do służby

OGŁOSZENIE

Informuję, że Areszt Śledczy w Świdnicy, ul. Trybunalska 16

z dniem 5 CZERWCA 2017 roku rozpoczyna nabór

do pracy w Służbie Więziennej

który trwać będzie do 30 czerwca 2017  roku włącznie.
 

 1. Areszt Śledczy w Świdnicy poszukuje kandydatów do pracy na czas określony (umowa na zastępstwo) w Służbie Więziennej na stanowisko:

psycholog w dziale penitencjarnym – w wymiarze cały etat 

 1. W Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która:
 • posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku lub specjalizacji z zakresu psychologii
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych,
 • która daje rękojmie prawidłowego wykonywania powierzonych zadań
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na stanowisku psychologa

Charakter pracy:

Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – sporządzanie orzeczeń psychologiczno - penitencjarnych i opinii psychologicznych, udzielanie pomocy wychowawcom w opracowaniu indywidualnych programów oddziaływań.

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Służbie Więziennej, składają w dziale kadr Aresztu Śledczego w Świdnicy:

 • podanie o przyjęcie do Służby Więziennej, CV,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (kserokopie),
 • kserokopia dowodu osobistego

 

Komplet dokumentów należy składać umieszczony w koszulce foliowej. Po zakończonej rekrutacji Areszt Śledczy w Świdnicy nie zwraca złożonych dokumentów. Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Osoby, które przejdą pozytywnie całe postępowanie kwalifikacyjne mogą otrzymać propozycję pracy w Areszcie Śledczym w Świdnicy.
 2. Dodatkowe informacje dotyczące postępowań kwalifikacyjnych można znaleźć na Ogólnopolskim Portalu Służby Więziennej www.sw.gov.pl oraz w kadrach Aresztu Śledczego w Świdnicy pod numerami:

tel. (74) 854-93-12 lub (74) 854-93-00 wew. 222 lub 264

 

Metryka strony
Data publikacji : 23.06.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: MO
Autor :
Liczba wejść: 716