Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Projekt Kwalifikacje Drogą Do Zatrudnienia

KWALIFIKACJE DROGĄ DO ZATRUDNIENIA

Projekt KWALIFIKACJE DROGĄ DO ZATRUDNIENIA realizuje Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu w partnerstwie z Gminą Kąty Wrocławskie, Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym "Vademecum" Bożena Węcka oraz Demokratyczną Unią Kobiet Klub Wrocławski  w ramach Osi Priorytetowej VIII Rynek pracy Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Jaki jest cel projektu?

Poprawa szans na zatrudnienie osób powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekt przewidziany jest dla 130 osób.

Co oferujemy osobom uczestniczącym w projekcie?

•          szkolenia zawodowe zgodne z potrzebami osób uczestniczących w projekcie i oczekiwaniami pracodawców lokalnego rynku pracy,

•          indywidualne poradnictwo zawodowe,

•          warsztaty nauki aktywnego poszukiwania pracy,

•          trzymiesięczne staże zawodowe (dla 40 osób),

•          materiały szkoleniowe i dydaktyczne,

•          zwrot kosztów dojazdu,

•          catering na warsztatach i szkoleniach,

•          stypendium szkoleniowe – około 810 zł.,

•          stypendium stażowe – około 990 zł.

Kto może wziąć udział w projekcie?

•          osoby mieszkające w powiatach województwa dolnośląskiego: świdnickim, dzierżoniowskim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, trzebnickim, wrocławskim i w mieście Wrocław oraz

•          osoby bezrobotne lub bierne zawodowo oraz

•          kobiety i mężczyźni powyżej 30 roku życia o niskich kwalifikacjach (kształcenie zakończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej) lub kobiety i mężczyźni powyżej 50 roku życia.

Jaki jest termin realizacji projektu?

01.03.2017-30.06.2018. Pierwsze szkolenia zaczynają się w drugiej połowie sierpnia.

Czy uczestnik projektu ponosi koszt wkładu własnego?

Nie.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu -  Biuro Projektu

ul. Ostrowskiego 22, pokój 3/1

Tel. 71 333 11 36

e-mail: projektefs@handlowa.eu

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej.

http://www.handlowa.eu/pl/projekty/projekty-unijne/kwalifikacje-droga-do-zatrudnienia

Metryka strony
Data publikacji : 04.07.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: MO
Autor :
Liczba wejść: 580