Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Informacja o aktualnych naborach wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy informuje,
że dysponuje wolnymi środkami finansowymi na następujące formy wsparcia:

  • staże dla osób bezrobotnych (kontakt: 74/8561808, pok. 8),
  • bon na zasiedlenie (kontakt: 74/8561840, pok. 18),
  • bon stażowy (kontakt: 74/8561808, pok. 8),
  • bon zatrudnieniowy (kontakt: 74/8561808, pok. 8),
  • bon szkoleniowy (kontakt: 74/8561811, pok. 23),
  • szkolenia indywidualne (kontakt: 74/8561811, pok. 23),
  • prace interwencyjne (kontakt: 74/6462856, pok. 19),
  • dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 r. ż. (kontakt: 74/6462856, pok. 19).

Przypominamy również, że osoby skierowane, m.in. do odbywania stażu oraz prac interwencyjnych mogą ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6  oraz refundację  kosztów przejazdu (kontakt: 74/8561840, pok. 18).


Zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków.

 

Jednocześnie informujemy, że wstrzymujemy do odwołania nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z uwagi na uchylenie z dniem 1 lipca 2017 r. rozporządzenia MPiPS z dnia 23 kwietnia 2012 r.  w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (T. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1041). 


UWAGA:

Zakończenie naboru wniosków o organizację staży dla osób od 30 roku życia planowane jest z dniem 21.08.2017 r.

Metryka strony
Data publikacji : 05.07.2017
Data modyfikacji : 05.07.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Agnieszka Łukomska
Autor :
Liczba wejść: 771