Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

OGŁOSZENIE O III NABORZE WNIOSKÓW KFS - UWAGA PRZEDŁUŻONY TERMIN

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2017r.

 

 

Termin przyjmowania wniosków: od 03.10.2017 do 27.10.2017r.

Termin uruchomienia kształcenia: od 13 listopada 2017r.

 

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

 

WAŻNE!

Zarządzeniem Starosty Świdnickiego z dnia 12.01.2017r., po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdnicy ustalono, że w 2017 roku w powiecie świdnickim kwota pochodząca ze środków KFS przeznaczona na kształcenie ustawiczne jednego uczestnika w danym roku, nie może być wyższa niż 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Limit KFS przypadający na 1 podmiot nie może przekroczyć 10-krotności przeciętnego wynagrodzenia w skali roku. 

 

Pracodawca planując kształcenie ustawiczne osoby, musi uwzględnić powyższe ograniczenia kwotowe ustalone Zarządzeniem Starosty Świdnickiego, jeżeli w bieżącym roku na kształcenie ustawiczne otrzymał już wsparcie finansowe ze środków KFS lub ubiega się o ich otrzymanie w innym PUP.

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z plikiem o nazwie „WYKAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW”, który może uprościć Pracodawcy sposób wypełnienia wniosku.

 

 

 

  1.      WYKAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW
  2.      OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
  3.      Załącznik nr 1 - Wniosek KFS 2017 (z odrębną częścią VIII wniosku)
  4.      Załącznik nr 2 - Formularz de minimis – A
  5.      Załącznik nr 3 - Formularz de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – B
  6.      Załącznik nr 4 - Wyciąg zawodów deficytowych
  7.      Załącznik nr 5 - Kryteria oceny formalno-prawnej
  8.      Załącznik nr 6 - Kryteria oceny merytorycznej

 

Metryka strony
Data publikacji 20.10.2017
Data modyfikacji 20.10.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor: