Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

TRWA NOWY NABÓR WNIOSKÓW KFS - DO DNIA 21.11.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2017r.

Termin przyjmowania wniosków: od 13.11.2017 do 21.11.2017r.

Termin uruchomienia kształcenia: od 01 grudnia 2017r.

 

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

 

WAŻNE!

Zarządzeniem Starosty Świdnickiego z dnia 12.01.2017r., po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia w Świdnicy ustalono, że w 2017 roku w powiecie świdnickim kwota pochodząca ze środków KFS przeznaczona na kształcenie ustawiczne jednego uczestnika w danym roku, nie może być wyższa niż 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Limit KFS przypadający na 1 podmiot nie może przekroczyć 10-krotności przeciętnego wynagrodzenia w skali roku.

Pracodawca planując kształcenie ustawiczne osoby, musi uwzględnić powyższe ograniczenia kwotowe ustalone Zarządzeniem Starosty Świdnickiego, jeżeli w bieżącym roku na kształcenie ustawiczne otrzymał już wsparcie finansowe ze środków KFS lub ubiega się o ich otrzymanie w innym PUP.

 

Przeciętne wynagrodzenie (wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2017r.) wynosi 4.255,59zł.

Prosimy o zapoznanie się z plikiem o nazwie „WYKAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW”, który może uprościć Pracodawcy sposób wypełnienia wniosku.

 

 

Metryka strony
Data publikacji 06.11.2017
Data modyfikacji 13.11.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor: