Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Porady grupowe I kwartał 2018r.

DORADCY ZAWODOWI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w ŚWIDNICY

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

osoby bezrobotne i poszukujące pracy do wzięcia udziału w dwudniowej poradzie grupowej

Cele porady:

  • poznanie siebie

  • nabycie umiejętności tworzenia życiorysu i listu motywacyjnego

  • przygotowanie gotowych dokumentów aplikacyjnych

Nazwa porady grupowej

Planowany termin realizacji

Termin przyjmowania zgłoszeń

Miejsca przyjmowania zgłoszeń

Moje miejsce na rynku pracy”

19-20.03.2018r.

godz. 09.00 - 12.00

do 17.03.2018r.

pok. nr

3A,3B,22

 

 

Miejsce udzielania informacji:

Osoby chętne do uczestnictwa w zajęciach prosimy o kontakt z doradcą zawodowym

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej - Curie 5,

pok. 3A, 3B, 22

tel. 74/856-18-06 ; 74/ 856-18-31; 74/ 856-18-35 ; 74/856-18-49

 

 

DORADCY ZAWODOWI FILII POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w ŚWIEBODZICACH

ZAPRASZAJĄ

do udziału w poradach grupowych

realizowanych w Centrum Aktywizacji Zawodowej

Zajęcia skierowane są do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

 

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH

W I KWARTALE 2018 r

 

 

L.p.

Nazwa porady grupowej

Planowany termin realizacji porady grupowej

Termin przyjmowania zgłoszeń

Miejsce przyjmowania zgłoszeń

1

Zaprezentuj siebie:

od dokumentów aplikacyjnych

do rozmowy kwalifikacyjnej”

14.03.2018 r

w godz. 9 -12

do 12 marca 2018 r

 

pokój nr 7

 

 

*Udział w poradzie grupowej musi być poprzedzony poradą indywidualną u doradcy zawodowego

Zapisy są przyjmowane przez doradców zawodowych w pokoju nr 7

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzicach

ul. Browarowa 1 tel. 74/854-05-77

 

DORADCY ZAWODOWI FILII PUP W STRZEGOMIU

 

zapraszają osoby bezrobotne i poszukujące pracy do udziału w grupowej poradzie zawodowej,  która zorganizowana zostanie w dniu

21.02.2018 r.

ABC Poszukiwania pracy ”

 

JEŻELI CHCESZ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EFEKTYWNEGO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY – POZNAĆ SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY JAKO PRZYSZŁEGO PRACOWNIKA, ZDOBYĆ WIEDZĘ Z ZAKRESU ZASAD SKUTECZNEJ AUTPREZENTACJI, NAUCZYĆ SIĘ JAK NAPISAĆ CV I LIST MOTYWACYJNY CZY POZNAĆ METODY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY – TO ZAJĘCIA DLA CIEBIE

Zajęcia zorganizowane będą w Centrum Aktywizacji Zawodowej Filii PUP w Strzegomiu,

ul. Bohaterów Getta 26.

Udział w poradzie grupowej musi być poprzedzony poradą indywidualną u doradcy zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci udziału w poradzie najpóźniej do dnia 21.02.2018r. osobiście w siedzibie Filii PUP pokój nr 3 lub telefonicznie: 74 6462834

L.p.

 

Nazwa porady grupowej

Planowany termin porady grupowej

Termin przyjmowania zgłoszeń

Miejsce przyjmowania zgłoszeń

 

 

  1.  

 

ABC Poszukiwania pracy

 

21.02.2018r.

 

20.02.2018r

 

pokój nr 3

 

Metryka strony
Data publikacji : 18.12.2017
Data modyfikacji : 18.12.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor :
Liczba wejść: 806