Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Ogłoszenie dotyczące zatrudniania cudzoziemców.

UWAGA PRACODAWCY

 

Od 1 stycznia 2018r. wchodzą w życie nowe przepisy

dotyczące dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy.

 

Z uwagi na konieczność zsynchronizowania działań

mających na celu dostosowanie procedur do nowego stanu prawnego

oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi jednego z 6 Państw

(Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy)

na dotychczasowych zasadach będą przyjmowane

tylko do dnia 27.12.2017r.

 

Oświadczenia złożone po tym terminie nie zostaną zarejestrowane.

 

Metryka strony
Data publikacji : 20.12.2017
Data modyfikacji : 20.12.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor :
Liczba wejść: 827