Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1543)

Głównym jej celem jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Intencją zmian jest również przeciwdziałanie występującym obecnie nadużyciom, sprawniejsze zarządzanie migracjami zarobkowymi i poprawa standardów zatrudniania cudzoziemców.

Prosimy zapoznac się ze zmianami: 

https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnianie-cudzoziemcow

 

INFORMACJA dotycząca sposobu dokonywania wpłat w związku z wnioskiem o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS z 2017 r. poz. 2350

wysokość wpłaty wynosi:  30 zł.


Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy

o numerze 68 1560 0013 2005 4391 2000 0001 – Getin Noble Bank S.A.

W treści przelewu należy podać:

opłata za zezwolenie na pracę sezonową / przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową / opłata za oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy oraz imię i nazwisko cudzoziemca 

 

 

Metryka strony
Data publikacji : 29.12.2017
Data modyfikacji : 03.01.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: MO
Autor :
Liczba wejść: 1248