Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW KFS

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW KFS

 Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2018r. 

 

Termin przyjmowania wniosków: od 08.03.2018r. do 30.03.2018r.
Termin uruchomienia kształcenia: od 07.05.2018r.

 Treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

 

W celu edytowania wniosku w programie komputerowym należy mieć bezwzględnie włączone makra.

 WAŻNE!
Zarządzeniem Starosty Świdnickiego z dnia 18.01.2017r., po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy w Świdnicy ustalono, że w 2018 roku w powiecie świdnickim kwota pochodząca ze środków KFS przeznaczona na kształcenie ustawiczne jednego uczestnika w danym roku, nie może być wyższa niż 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Limit KFS przypadający na 1 podmiot nie może przekroczyć 10-krotności przeciętnego wynagrodzenia w skali roku.  

 Przeciętne wynagrodzenie wynosi 4.516,69zł
(wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2017r.)  - http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/18,2018,kategoria.html
-

Pracodawca planując kształcenie ustawiczne osoby, musi uwzględnić powyższe ograniczenia kwotowe ustalone Zarządzeniem Starosty Świdnickiego, jeżeli w bieżącym roku na kształcenie ustawiczne otrzymał już wsparcie finansowe ze środków KFS lub ubiega się o ich otrzymanie w innym PUP.

 

Prosimy o zapoznanie się z plikiem o nazwie „WYKAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW”, który może uprościć Pracodawcy sposób wypełnienia wniosku.

 

Załączniki:

  1. WYKAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW
  2. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
  3. Załącznik nr 1 - Wniosek KFS 2018 (z odrębną częścią VIII wniosku)
  4. Załącznik nr 2 - Formularz de minimis – A
  5. Załącznik nr 3 - Formularz de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – B
  6. Załącznik nr 4 - Wyciąg zawodów deficytowych
  7. Załącznik nr 5 - Kryteria oceny formalno-prawnej
  8. Załącznik nr 6 - Kryteria oceny merytorycznej

 

Metryka strony
Data publikacji : 07.03.2018
Data modyfikacji : 07.03.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor :
Liczba wejść: 487