Informacje ogólne o Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Świdnicy

Powiatowa Rada Rynku Pracy  w Świdnicy jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Powiatu Świdnickiego w sprawach polityki rynku pracy.

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Świdnicy:

 • Przewodniczący – Pan Leszek Hołowaty Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
 • Wiceprzewodnicząca – Pani Irena Trzcińska Związek Rzemiosła Polskiego.

Członkowie:

 1. Reprezentatywne organizacje związkowe oraz pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego:
 • Pan Ireneusz Besser NSZZ „Solidarność”,
 • Pan Tomasz Mańczak  Forum Związków Zawodowych,
 • Pan Artur Mazurkiewicz  Konfederacja Lewiatan,
 • Pan Mariusz Hoszowski  Business Centre Club.

 

 1. Społeczno – zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze.

 

 • Pan Zbigniew Zieliński Dolnośląska Izba Rolnicza.
   
 1. Jednostki samorządu terytorialnego:

 

 • Pani Teresa Mazurek – Gmina Świdnica,
 • Pan Zbigniew Suchyta – Gmina Strzegom,
 • Pan Grzegorz Grzegorzewicz – Gmina Jaworzyna Śląska.

 

 1. Organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

 

 • Pan Ryszard Sobański – Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa.

 

Do zakresu działania Rady należy, m.in.:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 3. opiniowanie podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy propozycji przeznaczenia środków Funduszy Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
 4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 5. opiniowanie wniosków o umorzenie należności,
 6. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych.

 

 

 

Metryka strony
Data publikacji : 09.03.2011
Data modyfikacji : 22.03.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 6230