Polecamy

Zgłoś swoją ofertę pracy
Statystyki bezrobocia
Rejestracja
Kreator CV
CAZ
EFS
Eures
SIPH
SESPID
Gwarancje dla młodzieży
Realizowane projekty unijne
Zostańcie z nami
Zielona Linia

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)"

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)"

 

Rodzaj

wsparcia

Ilość uczestników

Data realizacji wsparcia

Adres realizacji wsparcia

Imię i nazwisko prowadzącego

Staże

430

Od 01.02.2017 r. do 14.12.2018 r.zgodnie z zawartymi umowami z organizatorami staży

Zgodnie z zawartymi umowami z organizatorami staży

Zgodnie z zawartymi umowami z organizatorami staży

Prace interwencyjne

  60

Od 14.02.2017 r. do 30.11.2018 r. zgodnie z umowami zawartymi z pracodawcami/ przedsiębiorcami

Zgodnie z umowami zawartymi z pracodawcami/  przedsiębiorcami

_______

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

144

Od 10.02.2017 r. do 31.12.2018 r. zgodnie z zawartymi umowami z osobami bezrobotnymi

Zgodnie z zawartymi umowami z osobami bezrobotnymi

_______

Bon na zasiedlenie

35

Od 12.01.2017 r. do 31.12.2018 r. zgodnie z zawartymi umowami z osobami bezrobotnymi

______

_______

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

20

Od 04.06.2018 r. do 31.12.2018 r. zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą

Zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą

_______

 

Metryka strony
Data publikacji : 30.07.2018
Data modyfikacji : 30.07.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor :
Liczba wejść: 453