Rachunki bankowe

Wpłaty dokonywane przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom w związku ze złożeniem : 1. Wniosku o wydanie zewolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, 2. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń. tylko i wyłącznie na rachunek: 89 1560 0013 2005 4391 2000 0011

UWAGA

Z dniem 14.09.2017 r. obsługę bankową Powiatowego Urzędu Pracy
w Świdnicy przejmie Getin Noble Bank S.A., wobec czego nastąpi zmiana numerów rachunku bankowych.

Nowe numery rachunków:

Rachunek podstawowy

68 1560 0013 2005 4391 2000 0001

ZFŚS

41 1560 0013 2005 4391 2000 0002

Fundusz Pracy

84 1560 0013 2005 4391 2000 0004

POWER

57 1560 0013 2005 4391 2000 0005

RPO

30 1560 0013 2005 4391 2000 0006

Wpłaty dokonywane przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom w związku ze złożeniem :

1. Wniosku o wydanie zewolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,

2. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń.

tylko i wyłącznie na rachunek:

 

89 1560 0013 2005 4391 2000 0011

Metryka strony
Data publikacji : 09.08.2018
Data modyfikacji : 09.08.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor :
Liczba wejść: 1999